Rei on Universaalne ehk Kõikne vaim ja Ki on elujõu energia. Reiki - Kõikne vaim ehk Allikas ülalhoidmas enda energeetiliste Elujõuvooludega kogu Elu. Inimkeha toidetakse energeetiliste elujõuvooludega Allikast. Kõikide Elu vormide, kaasa arvatud inimese, energeetilise struktuuri põhimudeliks on Elupuu ehk teisiti Kathara võrgustik, mis koosneb 12-st ülimalt eriomasest ja eriliselt sektsioneeritud energia "kihist" ehk dimensioonist. Kõik need energiadimensioonid või sektsioonid liiguvad üksteise suhtes erinevate nurkade all. Igal üksikul dimensioonilisel tasandil (kihil) on DNA säie, axiatonaalne liin ja sellele vastav merkaba väli. 12 dimensiooni jagunevad kolme dimensiooni kaupa rühmitudes neljaks tiheduseks. Need kolmest dimensioonist koosnevad rühmad on eraldatud üksteisest membraani-taolise struktuuriga ehk Hova Kehaga. See membraan on väga keeruka ehitusega mängides võtmerolli kolmedimensioonilise reaalsusvälja illusiooni ehk hologrammi loomisel. Kui Elupuu võrgustikud toimivad loomulikult, on inimesed võimelised tahtega suunama elujõuvoolusid läbi iga tiheduse tasandi "kogemaks reaalsust" kõikides tihedustes. Elujõuvoolude vaba voolamine mistahes manifesteeritud vormi dimensionaalsete ja tiheduslike tasandite vahel on aluseks protsessile, mida kutsutakse bioloogiliseks ülestõusmiseks.

Elujõuvoolusid, mis vastavad dimensioonidele 1-9, kutsutakse üheskoos kundalini vooludeks. Need kolm kundalini voolu hõlmavad vastavalt kolme tihedust - dimensioonid 1-3 esimene tihedus, dimensioonid 4-6 teine tihedus ja dimensioonid 7-9 kolmas tihedus. Igal tihedusel on oma kolmedimensioonilise reaalsusvälja illusiooni ülesehitust, seoseid ja avaldumise aluseid kirjeldav matemaatiline mudel. Uue inimelu eostamise, ülesehitamise ja sünni protsessis liigub kolmes kundalini voolus kantav teadvus spiraalselt inimloote esimesse kaheksasse rakku sabaluu piirkonnas, et käivitada sisse tuleva teadvuse ja loote integratsiooni protsesi 3-dimensioonilise reaalsusvälja illusioonis ehk Hologrammis. Esimene kundalini vool, mis vastab esimese tiheduse reaalsusvälja hologrammile on aktiivne inimese vormi sünnist alates võimaldades 3-dimensioonilisel teadlikkusel ehk teadvusel kehastuda inimese organismis. Kui esimene ja teine kundalini vool sabaluu piirkonnas on aktiveeritud, ärkavad kehas üha enam dimensioonide 4-9 teadvuse sagedused viies järgnevalt DNA uinuvate säiete 4-9 aktiveerimisele.

 

Selles muutuse faasis, kui hakkavad massiliselt ilmnema mineviku kuritööd loomise ja loodu vastu, tuleks otsida endas mõistmist, kaastunnet ja lahket meelt. Aeg on lasta minna hirmul, muretsemisel ja vihal. Kui üksteise arvel ellujäämise mõtlemis- ja käitumismudelid hakkavad järk-järgult asenduma üksteise vajadusi arvestava koostoimes loomise mudelitega, on kriitiline hoida endas tasakaalu ja mitte lubada enda meelt kõigutada süsteemist levival hirmu- ja vihateadvusel. Ei ole vaja pidada süsteemi hirmu ja viha enda omaks, see on selle hirm ja selle viha. Praegu on vaja evida ja teadlikult suurendada kaastundlikku, lahket ja tänulikku meelelaadi endas kõigil, kes mõistavad toimuvat

 

 

 

Definitsioon:  ReiKi see on (universumi) Vaim ehk Rei ja Elujõud ehk Ki...

Vaim ilmneb kõigena, mis on avaldumises... Elujõud on potentsiaal, laeng, millega Vaim toob ennast ilmnemisse loominguna. Elu loomine on Elava Vaimu  eneseavaldus. Kogu looming on Vaimu Elujõu ilmnemine.

Reiju on teadlik ühenduses olemine enda tõelise olemusega, Vaimuga. Selle käigus toimub ka Elujõu aktiveerumine. Reiju on üks eneseteostamise viise Vaimus kasvamisel.

Käesoleval ajastul toimuvad kõigil olemasolu tasanditel ülisuured muutused, mis valmistavad ette täiesti uut moodi loomingu uue loomuliku elu ilmnemist.  Me kõik oleme selles osalisedOlen kogenud, et kehastuv hing tegutseb oma kehastumismissiooni ehk Vaimu kava täites vaatamata sellele, kas keha-mõistus oma meeltega seda tajub või mitte.  Eneseteadvus areneb enda olemuse sügavama teadvustamise suunas ja mingil hetkel tekib mõistmine, et meel saab teadlikult osaleda selle missiooni teostamisel kui ta teeb teadliku valiku olla kooskõlas enda hinge ja vaimuga.  Mõistuse- ja tundetasandil tähendab see valikut olla alati kooskõlas oma Südamega.  Inimene võib jõuda otsuseni kehastada oma elu iga valikuga iga avaldusega hinge ja vaimu eesmärke selle elu ajal. Minu jaoks see ongi inimesena elamise mõte, see on hinge kehastumise puhtaim ilming.

 

2018

 

Maakoore kristalliline kiht ( kristallilise struktuuriga kivimid maapinnal ja maa sees, kaljud, mineraalid jne...) teevad praegu läbi struktuurimuutust. Toimub uue vundamendi rajamine elu jaoks, mis tuleb luua meil enestel. Kevadel, taimse elu uue tärkamise ajal muutub ka puude ja taimede struktuurid. Loomise alused on muutunud. Tulekoodid on uuenenud. Vormi loomise alus, DNA on uuenenud. Vanglamaailma trellid ja võred on „pehkinud“ ja lagunenud. Kunagine hädaabi struktuur - kogu maad hõlmav Elulille võre on pehkinud ja lagunuenud... Millise reaalsuse me loome, kui vanu piiranguid enam pole?

 

Tulekoodide korrastumine - peegelpildis olev element paaris asendati "kõrgematest teadvuse kihtidest" sissevoolanud uute, tervete tulekoodielementidega - kokku 99 parandust. Sellega kaasanes "võretatud loomemaailmade" iseeneselik lagumine ja ka hierarhilise süsteemi lagunemine. Sellele järgnes elementaal energiate ümberstruktureerumine ja kõige lõpus korrastusid ka DNA tulekoodid inimese tasandil ja kandusid üle Maa tuuma. Korrastunud DNA on aktiveerumisprotsessis Maa füüsilises reaalsuses. Selle protsessi jätkuks tekkis sinaka varjundiga kuldsete energiate sissevool Maa tuuma, mis avab uued võimalused, mida varem pole olnud, füüsilise tasandi reaalsuse tervenemiseks.

 

Jaanuari algus: 144-st tulekoodist (elektromagnetilisest signstuurist) 99 on olnud moonutatud (pööratud paarikaupa "peeglisse") millega loomine ja looming on vangistatud suletud hierarhilisse süsteemi - "pakitud kastidessse" .Nende "trellitatud loomeruumidesse/ loomemaailmadesse" loodud loomingu elujõud kanaldatakse hierarhilist astmejärgnevust mööda süsteemi kolmurksesse tippu süsteemi valitseja(te)le.

 

2017

 

Suvisest pööripäevast juuli lõpuni: algul Taara sinine energia seejärel Gaia hele-violetne energia tuleb läbi Alcione Maa tasandile puhastades ja aktiveerides vastavaid sagedusi kandvate inimeste kaudu Maa tuuma energiad ja tõstes Maa energiate sagedusi algul 4D . (Alcione sammas ja Morfogeenne laine, 3D, DNA baastoonid ja ülemtoonid)

 

August -september: Maa sagedused tõusevad 5D tasandile välja võimuga allutamise hierarhiatest, Maa ühendub sõltumatute täheparvede võrgustikega võrdse liikmena saavutades sellega enda arengu teadliku valija seisundi.

 

Talvise pööripäeva ümbrus: Suurtes väljades ja erinvates "peenemates kihtides" energeetilisel tasandil toimunud muutused hakkavad ilmnema ka füüsilises reaalsuses. Esimesena aktiveeruvad Maakoore kristallilised kihid ( kristallilise struktuuriga kivimid maapinnal ja maa sees, kaljud, mineraalid jne...), seejärel muud maakoore kihid ja sellele järgnevad kõigepealt taimne maailm ja siis kalade-lindude-loomade-inimeste maailmad lõpuks hakkavad muutused ilmnema ka sotsiaalses tasandis. Uue vundamendi ülesehitamine algab kivimitest ja maakoorest. Ruumi uue elu avaldumiseks vastloodud alusele hakkavad rajama taimed. Kogu elu ülesehituse alused on muutunud ja on ka hakanud ilmnema.

 

2016 nov-dets.aktiveerus 11. Päike , mis pani aluse läbivalt Maatriksi ruumivõre streuktuuride korrastumisele ja taastumisele ning informatsiooni ja energia loomuliku voolu korrastumisele Maatriksis ja Ajamaatriksi ning Kosmiliste struktuuride vahel.

 

Hon sha ze sho nen
... sinu mõtted loovad sinu reaalsust.

See tähendab, et sa saad muuta kõike seda, mida näed või tead olemas olevat. Sa ei pea laskma end sellest, mida tead olevat, lõksu püüda. Mitte miski ei pea jääma selliseks, nagu see on igavesti, väljaarvatud siis, kui sa nii ütled. Sa tõesti vastutad oma igapäevase kogemuse eest. Tõesti.

Sinu meel on palju võimsam, kui sa tead.

 

Reiki õpetuse rajaja, Mikao Usui, pärandas maailmale oma variandi „õnne valemist“, nimetades seda salajaseks meetodiks õnne kutsumiseks oma ellu ning vaimseks ravimiks kõigile keha ja meele haigustele.

Eeskiri on järgmine: Hommikuti ja õhtuti istu, peopesad rinna ees koos (gassho asendis) ja korda neid sõnu häälega ning kogu südamest

Just täna

  • ära vihasta
  • ära muretse
  • ole tänulik
  • tööta kõvasti
  • ole lahke

Tee harjutusi, mediteeri, tervenda oma keha ja meelt ning tugevda enda elujõudu iga päev.

Praktiseerides Reiki süsteemi järjekindlalt tood enda ellu üha rohkem tasakaalu ja õnne.

Õnnelikkuse loob sisemine tasakaal ehk siis ikkagi duaalsuse ületamine iseeneses. Polekski nagu midagi keerulist. Samas on see meie põhiline väljakutse inimeseks olemisel. Inimene on astunud sellesse eristamise ja vastandumise duaalsusesse väga suurest teadlikkusest. Teeb seda ikka ja jälle unustades oma algupära, allutades end näilise välismaailma turbulentsile, et otsida ja leida, küsida ja vastata, mõista ja transformeerida...

Nii et inimesena on meie õppetunniks mitteaktsepteerimine ja vastandumine. Sellest väljakasvamine eeldab muutust mõtlemises. Eeldab kooskõlas olemist enda hingega ja järjepidevalt „Vaimus kasvamist“. Millest see lähtub? Algul aimdusest, siis ükskord ka taipamisest, et kõik, mis on, ka mina igas oma üksikasjas, on Kõikse Olemasolu lakkamatu, lõputu eneseväljendus. Me võime seda taibata ja aktsepteerida, me võime seda eitada ja leppimatult võidelda luues kannatust ja hävingut enda ümber...

Aga kannatustest pole inimkonnal enam ammu midagi õppida. Või kui midagi, siis seda, et kannatuses ja kaannatuse hirmus elamine ei ole inimväärne ja teenib ainuüksi ja ainult neid, kes erinevates olemasolu tasandites inimeste hirmust jõudu ammutavad. Et sellises mängus osalemine on mõttetu. Aga mõistagi see, et ma enam ei taha, ei tähenda automaatselt, et ma olen küps ja võimeline ületama kõiges vastandumist iseendas. Iseendas! See ei ole lugu teistest, see on iseendast. Illusioonimeistrite trikk meeltemaailmas selles seisnebki, et kavalalt õhutatud rahulolematus ja leppimatus iseendaga projitseerub meeltega tajutud välisele näivale kunstlikule reaalsusele, sest me usume nii, sest meid on nii õpetatud arvama. Kogu valitsemise-,hariduse-, teaduse-, religiooni- ja kultuuriinstitutsioonid on teinud kõik, et veenda meid, inimesi, et jumalikkus on midagi, millega meil pole mingit muud seost peale alluvussuhte Jumalaga, et see on midagi, mis on kuskil väljaspool inimsugu ja ainelisust. Ja et meil poleks tahtmistki sellega mingit seost otsida on jumalikkus isiksustatud kurjaks kättemaksuhimuliseks jõuks – Isandaks (Lord on tõlgitud Issandaks), kes võib olla ka armulik, kui me teda etteantud reeglite kohaselt teeninud oleme. Me oleme selle hästi ära õppinud ja omaks võtnud. Aga olemise tõde on selles, et pole olemas midagi muud kui kõikehõlmav jumalikkus kõiges mis on ja ei ole, ehk teisiti öeldes - Kõikne Olemasolu. Olemise olemuse taipamine vabastab hirmudest ja teeb õnnelikuks.

Share this page