ARHIIV


Tallinnas, Pesa Mere toas, Pärnu mnt. 102 korpus B toimub 11. ja 12. novembril Reiki esimese astme koolitus. Laupäeval 11.11.2023 kestab koolitus kella 11-17, pühapäeval 12.novembril algab kell 10 ja lõpeb kell 16. Tasu osalemisel on 170 eurot, mille saab üle kanda arvelduskontole EE442200221007435376 JAAN JÄÄTS .


Esimesel astmel õpime tundma, mis on Reiki tervikuna ja REI ning KI eraldi vaadatuna. Õpime tundma ja praktiseerime Reiki süsteemi, mis koosneb viiest osast:

1.Meele häälestamine Reiki õpetuse rajaja Mikao Usui poolt antud ettekirjutuste järgi.

2.Mediteerimine

3.Harjutused keskendumisvõime ja energiatunnetuse suurendamiseks

4.Enda keha ja meele energeetiline puhastamine, korrastamine ja tervendamine

5.Reiju


Õpime praktiliselt korrastama, puhastama ja tervendama enda keha ning meelt. Viime läbi ja saame osa Reiki tervendusprotsessidest koos teiste koolitusel osalejatega.


Mikao Usui on öelnud, et selle süsteemi rakendamine on "Salapärane viis õnne enda ellu toomiseks ja vaimne ravim kõigile keha ja meele haigustele."


__________________________________________________________________

___


Reiki teise astme koolitus leiab aset 29. ja 30. juunil 2024 Tallinnas, Pesas, Mere toas aadressil Pärnu mnt 102 korpus B.


Koolitus algab laupäeval, 29.06. kell 13:30 ja lõpeb kell 17,

ning pühapäeval toimub koolitus kella 9 -15.

Tasakaalupanus osalemisel 190 €


Programm:

'Kaugtervendamise' meetod ja selle rakendamine oma keha, meele ja teada oleva reaalsuse korrastamiseks.

Õpime sügavuti mõistma Reikis kasutatavaid märke ja mantraid, nende tegelikku sisu ja otstarvet Reiki süsteemis.

Käsitleme harjutusi keskendumisvõime ja energiataju suurendamiseks.


Õpitu teadlik kasutamine võimaldab:

Abistada ennast ja teisi asjatundlikult.

Leida tasakaalu igapäevases elus.

Kogeda sisemist rahu/kindlust igas olukorras.

Õppida rohkem väärtustama ennast ja enda valitud teed elus.

Aru saada enda ühendusest inimeste, kohtade, looduse ja sündmustega sind ümbritsevas maailmas.

Vabaneda üha enam oma hirmudest ja ärritusest/vihast/pahameelest.

Edeneda sügavuti oma vaimsel teel.


Registreeruda saab ülal oleval vormil,

e-postiga: jaanjaats@gmail.com

või telefonil 5092251
_____________________________________________________________Reiki Meistri astme koolitus toimub 22-24 septembril Võrus aadressil Paju tn 12-5 (sissepääs hoovi poolt).


Koolitus toimub reedel kella 14-19 , laupäeval kella 10 - 17 ja pühapäeval kella 10 -15.

Meistriastmel õpime tundma mis on Reiki ja kuidas õppida/õpetada seda praktiseerima enda ja ka kogu reaalsuse korrastamisel.


Osalemisel tasu 600 eurot.

Registreerida kursusele tuleb ülal oleval vormil

või telfonil 5092251

või e-postiga jaanjaats@gmail.com

__________________________________________Teadlikuhingamise koolitus

Jälgida,kuidas Elu Energia liigub sinu enda kehas ja meeles, tundub vägamaagiline, müstiline ja imeline.

Teadlikenergia hingamine on oskus samaaegselt õhu hingamisega teadvustadaenergia hingamist ja märgata sellest johtuvat toimet endal. See onkunst õppida hingamist vahetult Hingusest Enesest. See on üksväärtuslikumaid enesetervendamise oskusi, mida inimene saab õppida.

Haigusilmingudnäitavad pingete olemasolu. Meil ei saa olla haigust ja lõdvestustsamal hetkel samas kohas. Iga hingetõmme loob lõdvestumist.Lõdvestus on ülim tervendaja. Teadlik energia hingamine on üksloomulikumaid tervendamise oskusi üldse. See oskus sisaldab sisse-ja väljahingamise ühtesulamist intuitiivselt leebes lõdvestunudrütmis, mis küllastab keha Elu Energiaga.

Maei lakka kunagi hämmastumast sellest imest, kuidas Elu Hingus kogumeie olemasolu jooksul kõiki meie kehasid  toidab ja läbi elukannab.

Teadlikhingamine on väga tähtis vaimne töö, kuhu kuulub sari energiateadliku, intuitiivse hingamise tsüklit, mis annavad inimestelerohkem tervist, õnne, edukust ja meelerahu.

Teadlikuhingamise koolitus toimub 7.05.2022 kella 11-15 Tallinnas Pesa saalisaadressil Pärnu mnt 102 korpus B esimesel korrusel. Tasu 60 eurot.Oled oodatud osalema.


___________________________________________


ReikiII astme koolitus Tartus

Reikiteise astme, Okuden kursus toimub 23-24 aprillil  aadressilTartu, Narva mnt. 86-2 . Tegemist punase puumajaga Narva mnt. jaStaadioni tänava nurgal. Krt.2 on eraldi sissepääs hoovist(Staadioni tänavalt sisse).

Laupäeval23.04. on koolitus kella 10 - 14 .  Okuden - sisemised teadmisedehk Reiki õpetuse esoteeriline sisu.

Pühapäeval,24.04. kestab koolitus kella 10 - 16 Reiki laiendatud arsenaligatutvumine praktiline kasutuselevõtt.

Koolitussobib kõigile, kes on reiki esimest astet  või järgmiseidastmeid õppinud mistahes reiki koolkonnas - Reiki olemus on üks.

Programm:Teadlik olemine endast ja enda reaalsuses toimuvast. Selle tähtsus.Vastandite aktsepteerimine ja integreerimine - esimene samm tervikumõistmise teel. Ühesuse kontseptsioon, mis võimaldab sügavamalttunnetada 'kaugtervendamise' olemust . 'Kaugtervendamise' meetod jaselle rakendamine oma reaalsuse korrastamiseks. Harjutused jaabivahendid keskendumisvõime ja energiataju suurendamiseks. Õpituteadlik kasutamine võimaldab: Leida tasakaalu igapäevases elus.Kogeda sisemist rahu/kindlust igas olukorras. Aru saada endaühendusest inimeste, kohtade, looduse ja sündmustega sindümbritsevas maailmas. Hakata vabanema oma hirmudest jaärritusest/vihast/pahameelest. Edeneda sügavuti oma vaimsel teel.Abistada teisi asjatundlikult.REIKISHODEN (esimese astme) koolitus TARTUS

 Reikiesimese astme koolitus toimub  5. ja 6. veebruaril kella 10-17aadressil Tartu, Narva mnt. 86-2 . Tegemist punase puumajaga Narvamnt. ja Staadioni tänava nurgal. Krt.2 on eraldi sissepääs hoovist(Staadioni tänavalt sisse), trepi alt. Autod saab parkida Staadionitänavale.

Esimeselastmel õpime tundma ja praktiseerima Reiki süsteemi, mis koosnebviiest osast:

1.Meele häälestamine Reiki õpetuse rajaja Mikao Usui poolt antudettekirjutuste järgi.

2.Mediteerimine

3.Harjutused keskendumisvõime ja energiatunnetuse suurendamiseks

4.Enda keha ja meele energeetiline puhastamine, korrastamine jatervendamine

5.Reiju

MikaoUsui on öelnud, et selle süsteemi rakendamine on "Salapäraneviis õnne enda ellu toomiseks ja vaimne ravim kõigile keha ja meelehaigustele."ReikiOkuden taseme õpe Tallinnas

Reikiteise astme, Okuden kursus toimub 15. ja 16. jaanuaril TallinnasPesas, Mere toas aadressil Pärnu mnt. 102 korpus B . Laupäevalkella 11-16 ja Pühapäeval kella 9-14.

Programm:Teadlik olemine endast ja enda reaalsuses toimuvast. Selle tähtsus.Vastandite aktsepteerimine ja integreerimine - esimene samm tervikumõistmise teel. Ühesuse kontseptsioon, mis võimaldab sügavamalttunnetada 'kaugtervendamise' olemust . 'Kaugtervendamise' meetod jaselle rakendamine oma reaalsuse korrastamiseks. Harjutused jaabivahendid keskendumisvõime ja energiataju suurendamiseks. Õpituteadlik kasutamine võimaldab: Leida tasakaalu igapäevases elus.Kogeda sisemist rahu/kindlust igas olukorras. Aru saada endaühendusest inimeste, kohtade, looduse ja sündmustega sindümbritsevas maailmas. Hakata vabanema oma hirmudest jaärritusest/vihast/pahameelest. Edeneda sügavuti oma vaimsel teel.Abistada teisi asjatundlikult.Reikiteise astme koolitus Tartus

Reikiteise astme, Okuden kursus toimub 27. ja 28. novembril aadressilTartu, Narva mnt. 86-2 . Tegemist punase puumajaga Narva mnt. jaStaadioni tänava nurgal. Krt.2 on eraldi sissepääs hoovist(Staadioni tänavalt sisse), trepi alt. Autod saab parkida Staadionitänavale.

Laupäevalkella 10-17 ja Pühapäeval kella 10-15

Programm:

Teadlikolemine endast ja enda reaalsuses toimuvast. Selle tähtsus.

Vastanditeaktsepteerimine ja integreerimine - esimene samm terviku mõistmiseteel.

Ühesusekontseptsioon, mis võimaldab sügavamalt tunnetada'kaugtervendamise' olemust .

'Kaugtervendamise'meetod ja selle rakendamine oma reaalsuse korrastamiseks.

Harjutusedja abivahendid keskendumisvõime ja energiataju suurendamiseks.

Õpituteadlik kasutamine võimaldab:

Leidatasakaalu igapäevases elus. Kogeda sisemist rahu/kindlust igasolukorras.

Arusaada enda ühendusest inimeste, kohtade, looduse ja sündmustegasind ümbritsevas maailmas.

Hakatavabanema oma hirmudest ja ärritusest/vihast/pahameelest. Edenedasügavuti oma vaimsel teel. Abistada teisi asjatundlikult.REIKISHODEN (esimese astme) koolitus TARTUS

Reikiesimese astme koolitus toimub 26. ja 27.  juunil 2021 kella10-17 aadressil Tartu, Narva mnt. 86-2 . Tegemist punase puumajagaNarva mnt. ja Staadioni tänava nurgal. Krt.2 on eraldi sissepääshoovist (Staadioni tänavalt sisse), trepi alt. Autod saab parkidaStaadioni tänavale.

Esimeselastmel õpime tundma ja praktiseerima Reiki süsteemi,

miskoosneb viiest osast:

1.Meele häälestamine Reiki õpetuse rajaja Mikao Usui poolt antudettekirjutuste järgi.

2.Mediteerimine

3.Harjutused keskendumisvõime ja energiatunnetuse suurendamiseks

4.Enda keha ja meele energeetiline puhastamine, korrastamine jatervendamine

5.Reiju

MikaoUsui on öelnud, et selle süsteemi rakendamine on "Salapäraneviis õnne enda ellu toomiseks ja vaimne ravim kõigile keha ja meelehaigustele."Reikiesimese astme koolitus toimub 5. ja 6. juunil 2021 Tallinnas, Pesas,Mere toas. Koolitus laupäeval on kella 11 - 19 ja pühapäeval 9 -15 pühapäeval.

Esimeselastmel õpime tundma ja praktiseerime Reiki süsteemi, mis koosnebviiest osast:

1.Meele häälestamine Reiki õpetuse rajaja Mikao Usui poolt antudettekirjutuste järgi.

2.Mediteerimine

3.Harjutused keskendumisvõime ja energiatunnetuse suurendamiseks

4.Enda keha ja meele energeetiline puhastamine, korrastamine jatervendamine

5.Reiju

MikaoUsui on öelnud, et selle süsteemi rakendamine on "Salapärane viis õnne enda ellu toomiseks ja vaimne ravim kõigile keha ja meelehaigustele."ReikiII koolituspäev ja praktikaõhtu Tartus

REIKIOKUDEN (teise astme) KOOLITUS

Reikiteise astme koolitus toimub laupäeval 23. jaanuaril 2021 kella 10-17aadressil Tartu, Narva mnt. 86-2 . Tegemist punase puumajaga Narvamnt. ja Staadioni tänava nurgal. Krt.2 on eraldi sissepääs hoovist(Staadioni tänavalt sisse), trepi alt. Tuleb ise sisse tulla.

Autodsaab parkida Staadioni tänavale. 

Programm:      

Teadlikolemine endast ja enda reaalsuses toimuvast. Selle tähtsus.

Vastanditeaktsepteerimine ja integreerimine - esimene samm terviku mõistmiseteel. Ühesuse kontseptsioon, mis võimaldab sügavamalt tunnetada'kaugtervendamise' olemust . 'Kaugtervendamise' meetod ja sellerakendamine oma reaalsuse korrastamiseks.

Harjutusedja abivahendid keskendumisvõime ja energiataju suurendamiseks.

Õpituteadlik kasutamine võimaldab: Leida tasakaalu igapäevases elus.Kogeda sisemist rahu/kindlust igas olukorras. Aru saada endaühendusest inimeste, kohtade, looduse ja sündmustega sindümbritsevas maailmas. Hakata vabanema oma hirmudest jaärritusest/vihast/pahameelest. Edeneda sügavuti oma vaimsel teel.Abistada teisi asjatundlikult.

___

PRAKTIKAÕHTU

Laupäeval23. jaanuaril 2021 kella 18-22 toimub Reiki praktikaõhtu aadressilTartu, Narva mnt. 86-2 .

Tegemistpunase puumajaga Narva mnt. ja Staadioni tänava nurgal. Krt.2 oneraldi sissepääs hoovist (Staadioni tänavalt sisse), trepi alt.Tleb ise sisse tulla.

Autodsaab parkida Staadioni tänavale.

Registreerudasaab kas alloleval vormil, e-postiga: jaanjaats@hotmail.com võitelefonil 5092251

Praktikaõhtulosalemisel vaba annetus.

Reikikoolitus

Pesas15.Reikiesimese astme (Shoden) koolitus Tallinnas

Reikiesimese astme koolitus toimub15. ja 16. jaanuaril 2021 TallinnasPesas Mere toas kella 10 - 17 mõlemal päeval.

Esimeselastmel õpime tundma ja praktiseerime Reiki süsteemi, mis koosnebviiest osast:

1.Meele häälestamine Reiki õpetuse rajaja Mikao Usui poolt antudettekirjutuste järgi.

2.Mediteerimine

3.Harjutused keskendumisvõime ja energiatunnetuse suurendamiseks

4.Enda keha ja meele energeetiline puhastamine, korrastamine jatervendamine

5.Reiju

MikaoUsui on öelnud, et selle süsteemi rakendamine on "Salapäraneviis õnne enda ellu toomiseks ja vaimne ravim kõigile keha ja meelehaigustele."

Reikiteise astme koolitus toimub 14. novembril 2020 kell 11-19 Tallinnas,Pesas Pärnu mnt. 102 korpus B, Mere toas ReikiOkuden

Reikiteise astme koolitus toimub 14 novembril 2020 Tallinnas "Pesas"aadressil Pärnu mnt 102 korpus B . Koolitus kestab kella 11-19.Programm: Teadlik olemine endast ja enda reaalsuses toimuvast. Selletähtsus. Vastandite aktsepteerimine ja integreerimine - esimene sammterviku mõistmise teel. Ühesuse kontseptsioon, mis võimaldabsügavamalt tunnetada 'kaugtervendamise' olemust . 'Kaugtervendamise'meetod ja selle rakendamine oma reaalsuse korrastamiseks. Harjutusedja abivahendid keskendumisvõime ja energiataju suurendamiseks. Õpituteadlik kasutamine võimaldab: Leida tasakaalu igapäevases elus.Kogeda sisemist rahu/kindlust igas olukorras. Aru saada endaühendusest inimeste, kohtade, looduse ja sündmustega sindümbritsevas maailmas. Hakata vabanema oma hirmudest jaärritusest/vihast/pahameelest. Edeneda sügavuti oma vaimsel teel.Abistada teisi asjatundlikult. Osalemisel annetus 150 eurot Reikiesimese astme koolitus toimub 26-27 septembril 2020 Pesas, Mere toasaadressil Pärnu mnt. 120 korpus B. Laupäeval 26.09, kella 11-17Pühapäeval 27.09. kella 10-16:30..

Esimeselastmel õpime tundma ja praktiseerime Reiki süsteemi, mis koosnebviiest osast:

1.Meele häälestamine Reiki õpetuse rajaja Mikao Usui poolt antudettekirjutuste järgi.

2.Mediteerimine

3.Harjutused keskendumisvõime ja energiatunnetuse suurendamiseks

4.Enda keha ja meele energeetiline puhastamine, korrastamine jatervendamine

5.Reiju

Reikisüsteemile alusepanija, Mikao Usui, on öelnud, et selle süsteemirakendamine on "Salapärane viis õnne enda ellu toomiseks javaimne ravim kõigile keha ja meele haigustele."

Reikisüsteem menutab meile meie ühendatust kõigega, mis on.. Seetähendab, et kõik saab kasu, kui Sina kehastad igaeneseväljendusega Usui poolt antud Reiki ettekirjutusi endareaalsuses - evid tänulikku ja lahket meelt ja lakkad ägestumastning muretsemast.

Reikisoodustab sügavat lõdvestumist, leevendab stressi ja ärevust,soodustab valu leevendamist, leevendab lihaspingeid, loob keha meeleja hinge harmooniat, kiirendab vigastustest paranemist, annabenergiat ja tasakaalustab kogu keha , tugevdab imuunsüsteemi.

Osalemiselannetus 150 eurot.

Registreerudasaab kas e-postiga: jaanjaats@hotmail.com , telefonil 5092251 võialloleval vormil.

Reikisuvelaager Allikal

Reikilaager toimub Kaagu külas Võru vallas 24-26 juulil 2020     Neile, kes huvituvad jaapani tervendamiskunstist, Reikist, tahavadseda praktiseerida või kohapeal tundma õppida, kõik on oodatud !

vaatalisaks

ReikiShoden (esimene aste) koolitus Tallinnas

 Reikiesimese astme koolitus toimub  22-23 veebruaril 2020 Pesas, Metsa toas aadressil Pärnu mnt. 120 korpus B.

Laupäeval22.02, kella 11-17

Pühapäeval23.02. kella 10-16.

Esimeselastmel õpime tundma ja praktiseerime Reiki süsteemi, mis koosnebviiest osast:

1.Meele häälestamine Reiki õpetuse rajaja Mikao Usui poolt antudettekirjutuste järgi.

2.Mediteerimine

3.Harjutused keskendumisvõime ja energiatunnetuse suurendamiseks

4.Enda keha ja meele energeetiline puhastamine, korrastamine jatervendamine

5.Reiju

Reikisüsteemile alusepanija, Mikao Usui, on öelnud, et selle süsteemirakendamine on "Salapärane viis õnne enda ellu toomiseks javaimne ravim kõigile keha ja meele haigustele."

Reikisüsteem menutab meile meie ühendatust kõigega, mis on.. Seetähendab, et kõik saab kasu, kui Sina kehastad igaeneseväljendusega Usui poolt antud Reiki ettekirjutusi endareaalsuses - evid tänulikku ja lahket meelt ja lakkad ägestumastning muretsemast.

Reikisoodustab sügavat lõdvestumist,

leevendabstressi ja ärevust, 

soodustabvalu leevendamist,

leevendablihaspingeid,

loobkeha meele ja hinge harmooniat,

kiirendabvigastustest paranemist,

annabenergiat ja tasakaalustab kogu keha ,

tugevdabimuunsüsteemi.

 

 

_______________________________________________________________________________

Reiki meistriõppe, Shinpiden esimene voor toimub Võrumaal Kaagu külas Allika talus 11-12.septembril. Teine voor on 2. ja3. oktoobril. Meistriõppe esimeses plokis käsitleme Mikao Usui Reiki Esoteerilise pärandi olemust ja üksikasju. Meistriõppe selles plokis õpime sügavuti tundma Reiki esoteerilise filosoofia põhimõtteid, süveneme Usui Shinpiden Valgusõpetuse olemusse, mis on kätketud meistriteadvuse olemust peegeldavasse Dai-ko-mio mõistesse. Samuti õpime tegema Reijut nii endale, kui teistele (kaks erinevat praktikat). Vaatleme laiemalt Reiki Süsteemi viit osa ja nende mõju meie teadvuse arengule ning selgitame Reiki Süsteemi Praktiseerimise aspekte ja tähtsust meie igapäeva elus.Tasu meistrikoolituse esimese osa eest on 250 € Teise ploki teemaks on õpetamise läbiviimine, mis hõlmab reiki esimese ja teise astme koolituste sisu ja vormi üksikasjalist esitust. Tasu meistrikoolituse teise osa - õpetaja astme eest 250 € Registreeruda saab kas all oleval vormil, e-postiga: jaanjaats@gmail.com või telefonil 5092251

 

_________________________________________________________________________

 

 

REIKI OKUDEN (teise astme) KOOLITUS

Reiki teise astme koolitus toimub teisipäeval 24. augustil 2021 kella 10-20 Allika talus Kaagu külas Võrumaal Programm: Teadlik olemine endast ja enda reaalsuses toimuvast. Selle tähtsus. Vastandite aktsepteerimine ja integreerimine - esimene samm terviku mõistmise teel. Ühesuse kontseptsioon, mis võimaldab sügavamalt tunnetada 'kaugtervendamise' olemust . 'Kaugtervendamise' meetod ja selle rakendamine oma reaalsuse korrastamiseks. Õpitu teadlik kasutamine võimaldab: Leida tasakaalu igapäevases elus. Kogeda sisemist rahu/kindlust igas olukorras. Aru saada enda ühendusest inimeste, kohtade, looduse ja sündmustega sind ümbritsevas maailmas. Hakata vabanema oma hirmudest ja ärritusest/vihast/pahameelest. Edeneda sügavuti oma vaimsel teel. Abistada teisi asjatundlikult. Osalemisel annetus 120 eurot Registreeruda saab kas alloleval vormil, e-postiga: jaanjaats@gmail.com, või telefonil 5092251

 

 

_________________________________________________________________________

Reiki suvelaager Allikal 23-25 juulil 2021

Reiki laager toimub Allikal Kaagu külas Võru vallas 23-25 juulil 2021 Kõik, kes huvituvad jaapani tervendamiskunstist, Reikist, tahavad seda praktiseerida või kohapeal alles tundma õppida, kõik on oodatud ja teretulnud! Ööbimine on telkides. Kaasa matt, pleed, söögiriistad, ,ujumisvahendid, pesemisvahendid. On kohti ka suvemaja katuse all, matil. Kogunemine laagrisse reedel, 23.07.2020 alates kella 16-st

Reedel: 16 sissejuhatus laagriellu 16:30 - 18:30 Reikitöö individuaalselt ja rühmas 19:00 õhtusöök Lõke Vaba aeg kuni magamaminekuni

Laupäeval: ärkamine ja pesemine kella 8 9 Hommikused energiaprotseduurid üheskoos 10 hommikusöök 11 - 13:30 Energiatöö 14-15 lõuna 15:30-18 Reiki praktika 19 õhtusöök 21 Keha väljade korrastamine lõkke juures

Pühapäeval: ärkamine ja pesemine kella 8-ks 8 - 9 Hommikused energiaprotseduurid üheskoos 9-10 hommikusöök 10:15 - 13:30 Energiatöö 14-15 lõuna 15:30 -17:30 Reiju protseduurid kõigile soovijatele ja valmistumine ärasõiduks Osavõtutasu:

Kogu laager 100 eurot, teised täiskasvanud pereliikmed -20%., alaealised lapsed tasuta. Eraldi päev 50 eurot täiskasvanule. Reikit laagri jooksul õppida soovijale lisandub 70 eurot kursusetasu (laagri eri )

Registreerumine: Jaanjaats@hotmail.com, Telefon 5092251. või alloleval vormil.

_______________________________________________________________________________

Energeetilise puhastuse ja korrastuse laager augustis 2021

Energeetilise puhastuse ja korrastuse laager toimub Allikal 7.-8. augustil 2021. Kutsume sõpru, sõprade sõpru ja huvilisi Allikale, Kaagu külas ühisele energeetilisele puhastusele korrastusele. Lõke, shamaanitrumm, juttu pööripäeva ja sellele järgnunud aja energiatest ja sellest, mis on toimunud sellel poolastal teadvuse peenematel tasanditel. Energiaväljade korrastamine, puhastamine. Protsessis esile tõusvate ühenduste korrastamine ja laiendamine aktiivses töös olevate teadvusväljade ja struktuuridega. Energeetilise korrastumise protsessis teadlik häälestumine uute võimaluste kasutamiseks. Laagrit viivad läbi Karoliise ja Jaan Jääts kõigi kohalolijate aktiivsel osavõtul. Kogunemine laupäeva hommikul kuni kella 12-ni. Laager alustab tööd laupäeval kell 12 ühise häälestumisega ja lõpetab pühapäeval kell 16...17. Laupäeval teeme kaks protsessi ja õhtul lõkketuld koos Agni Hotri puhastusega päikeseloojangul. Pühapäeval peale hommikusööki, kui ilm vähegi lubab, teeme ühise väljasõiduprotsessi looduslikus väekohas.

Ööbimine on telkides ja piiratud arvul on kohti ka katuse all suvemajas. Kaasa  matt, magamiskott ja padi, sääsetõrjet, pesemis- ja ujumisvahendid.

Osalemisel annetus 100 eurot. Registreeruda laagrisse saab alloleval vormil, e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251 

_______________________________________________________________________________

 

Reiki teise astme koolitus toimub 9-10 novembril 2019 Tallinnas "Väikeses Oas" aadressil Vabriku 41. Koolitus kestab lauäeval ja pühapäeval kella 10-16. Programm: Teadlik olemine endast ja enda reaalsuses toimuvast. Selle tähtsus. Vastandite aktsepteerimine ja integreerimine - esimene samm terviku mõistmise teel. Ühesuse kontseptsioon, mis võimaldab sügavamalt tunnetada 'kaugtervendamise' olemust . 'Kaugtervendamise' meetod ja selle rakendamine oma reaalsuse korrastamiseks. Harjutused ja abivahendid keskendumisvõime ja energiataju suurendamiseks. Õpitu teadlik kasutamine võimaldab: Leida tasakaalu igapäevases elus. Kogeda sisemist rahu/kindlust igas olukorras. Aru saada enda ühendusest inimeste, kohtade, looduse ja sündmustega sind ümbritsevas maailmas. Hakata vabanema oma hirmudest ja ärritusest/vihast/pahameelest. Edeneda sügavuti oma vaimsel teel. Abistada teisi asjatundlikult. Osalemisel annetus 120 eurot Registreeruda saab kas e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251 või alloleval vormil.

 

 

 

Reiki laager Allikal toimub 19-21 juulil 2019 Reiki laager toimub 19-21 juulil Allikal Kaagu külas Võru vallas. Kõik, kes huvituvad jaapani tervendamiskunstist, Reikist, tahavad seda praktiseerida või kohapeal alles tundma õppida, kõik on oodatud ja teretulnud Kogunemine laagrisse 18.07. õhtust kuni 19.07. kella 12-ni. Reedel: 12 - 14 sissejuhatus laagriellu, 14-15 lõuna, 15:30 - 17 vestlus aktuaalsetel teemadel, 17:30 -19:30 Reikitöö individuaalselt ja rühmas, 20:00 - 21 õhtusöök Vaba aeg kuni magamaminekuni Laupäeval: Hommikused energiaprotseduurid üheskoos 9-10, hommikusöök 10 -11, kella 12-st energiatöö, 14-15 lõuna, 15:30-18 Reiki praktika. Alates kella 18-st saun 20 õhtusöök 21 Keha väljade korrastamine - lõke, Reiki ja hingamine Pühapäeval: Hommikused energiaprotseduurid üheskoos 9-10 hommikusöök 10 - 11. 11:30 energiatöö, 14-15 lõuna, 15:30 -17:30 Reiju protseduurid kõigile soovijatele ja laagri lõpp. Osavõtutasu: Kogu laager 100 eurot,alaealised lapsed tasuta. Eraldi päev 45 eurot täiskasvanule. Reiki koolitus laagri ajal - laagri eri, +70 eurot. Ööbimine on telkides. Kaasa matt, pleed, söögiriistad, ,ujumisvahendid, pesemisvahendid. Registreerumine: Jaanjaats@hotmail.com, Telefon 5092251. või alloleval vormil.

 

 

Reiki esimese astme, SHODEN, koolitus Tallinnas toimub 4. ja 5. mail 2019 "Väikeses Oas" aadressil Vabriku 41. Koolitus kestab kella 10-17 mõlemal päeval. Esimesel astmel õpime tundma ja praktiseerime Reiki süsteemi, mis koosneb viiest osast: 1. Meele häälestamine Reiki õpetuse rajaja Mikao Usui poolt antud ettekirjutuste järgi. 2. Mediteerimine 3.Harjutused keskendumisvõime ja energiatunnetuse suurendamiseks 4. Enda keha ja meele energeetiline puhastamine, korrastamine ja tervendamine 5. Reiju Mikao Usui on öelnud, et selle süsteemi rakendamine on "Salapärane viis õnne enda ellu toomiseks ja vaimne ravim kõigile keha ja meele haigustele." Osalemisel annetus 120 eurot. Registreeruda saab kas alloleval vormil, e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251 Vaata lisaks: Reiki õpetus

 

 

 

25. jaanuaril 2019 a. kella 18 - 21(22) toimub Tallinnas Vabriku tänav 41 "Väikeses Oas" vestlusring ja kõigile huvitatutele energeetiline puhastav meditatsioon. Vestlusringis tutvustab Jaan Jääts lühidalt käesoleva aja olulisi muutusi teadvusväljade energiates, mis puudutavad just inimest ja vastab meeleldi küsimustele. Õhtuse sündmuse teises pooles viivad Anneli Kuulbas, Katrin Luup ja Karoliise Jääts läbi energeetilise puhastava meditatsiooni. Osalemisel vaba annetus.

Reiki teise astme kursus toimub 24.ja 25. novembril Tallinnas aadressil Vabriku 41. Lauäeval ja pühapäeval kella 10-16. Programm: Teadlik olemine endast ja enda reaalsuses toimuvast. Selle tähtsus. Vastandite aktsepteerimine ja integreerimine - esimene samm terviku mõistmise teel. Ühesuse kontseptsioon, mis võimaldab sügavamalt tunnetada 'kaugtervendamise' olemust . 'Kaugtervendamise' meetod ja selle rakendamine oma reaalsuse korrastamiseks. Harjutused ja abivahendid keskendumisvõime ja energiataju suurendamiseks. Õpitu teadlik kasutamine võimaldab: Leida tasakaalu igapäevases elus. Kogeda sisemist rahu/kindlust igas olukorras. Aru saada enda ühendusest inimeste, kohtade, looduse ja sündmustega sind ümbritsevas maailmas. Hakata vabanema oma hirmudest ja ärritusest/vihast/pahameelest. Edeneda sügavuti oma vaimsel teel. Abistada teisi asjatundlikult. Osalemisel annetus 120 eurot Registreeruda saab kas e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251 Vaata ka Reiki kool ja Tegevused  

Laupäeval 10. novembril 2018 kella 17-21 toimub Reiki praktikaõhtu aadressil Narva mnt. 86-2 . Tegemist punase puumajaga Narva mnt. ja Staadioni tänava nurgal, majal loetavad numbrid silma ei hakka. Krt.2 on eraldi sissepääs hoovist (Staadioni tänav sisse sisse), trepi alt. Uksekella pole, tuleb ise sisse tulla. Autod saab parkida Staadioni tänavale. Praktikaõhtul osalemisel vaba annetus. Registreeruda saab kas e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251

Reiki teise astme kursus toimub 10.ja 11. novembril Tartus aadressil Narva mnt. 86-2.Tegemist punase puumajaga Narva mnt. ja Staadioni tänava nurgal, majal loetavad numbrid silma ei hakka. Krt.2 on eraldi sissepääs hoovist (Staadioni tänav sisse sisse), trepi alt. Uksekella pole, tuleb ise sisse tulla. Autod saab parkida Staadioni tänavale. Laupäeval kella 10-16 ja pühapäeval kella 10-16. Programm: Teadlik olemine endast ja enda reaalsuses toimuvast. Selle tähtsus. Vastandite aktsepteerimine ja integreerimine - esimene samm terviku mõistmise teel. Ühesuse kontseptsioon, mis võimaldab sügavamalt tunnetada 'kaugtervendamise' olemust . 'Kaugtervendamise' meetod ja selle rakendamine oma reaalsuse korrastamiseks. Harjutused ja abivahendid keskendumisvõime ja energiataju suurendamiseks. Õpitu teadlik kasutamine võimaldab: Leida tasakaalu igapäevases elus. Kogeda sisemist rahu/kindlust igas olukorras. Aru saada enda ühendusest inimeste, kohtade, looduse ja sündmustega sind ümbritsevas maailmas. Hakata vabanema oma hirmudest ja ärritusest/vihast/pahameelest. Edeneda sügavuti oma vaimsel teel. Abistada teisi asjatundlikult. Osalemisel annetus 120 eurot Registreeruda saab kas e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251 Vaata ka Reiki kool ja Tegevused

Laupäeval, 20. oktoobril 2018 kella 19-22 toimub kõigile asjast huvitatutele Reiki praktikaõhtu ja jututuba käesoleva aja muutustest. Praktikaõhtul osalemisel vaba annetus. Registreeruda saab kas e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251

Reiki esimese astme koolitus Tallinnas toimub 20. ja 21. oktoobril 2018 kella 15 - 19 laupäeval ja kella 10-18 pühapäeval. Esimesel astmel õpime tundma ja praktiseerime Reiki süsteemi, mis koosneb viiest osast: 1. Meele häälestamine Reiki õpetuse rajaja Mikao Usui poolt antud ettekirjutuste järgi. 2. Mediteerimine 3. Harjutused keskendumisvõime ja energiatunnetuse suurendamiseks 4. Enda keha ja meele energeetiline puhastamine, korrastamine ja tervendamine 5. Reiju Mikao Usui on öelnud, et selle süsteemi rakendamine on "Salapärane viis õnne enda ellu toomiseks ja vaimne ravim kõigile keha ja meele haigustele." Osalemisel annetus 120 eurot Registreeruda saab kas e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251 või alloleval vormil.

Reiki praktikaõhtu Tartus Laupäeval 13. ktoobril 2018 kella 17-21 toimub Reiki praktikaõhtu aadressil Tartu, Narva mnt. 86-2 . Tegemist punase puumajaga Narva mnt. ja Staadioni tänava nurgal, majal loetavad numbrid silma ei hakka. Krt.2 on eraldi sissepääs hoovist (Staadioni tänav sisse sisse), trepi alt. Uksekella pole, tuleb ise sisse tulla. Autod saab parkida Staadioni tänavale. Praktikaõhtul osalemisel vaba annetus. Registreeruda saab kas e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251 add section Move up Move down Settings Delete add section Move up Move down Settings Delete Reiki Shoden koolitus Tallinnas toimub Pesas Mere toas, Pärnu mnt 102 korpus B Reiki esimese astme koolitus Tallinnas toimub 20. ja 21. oktoobril 2018 kella 15 - 19 laupäeval ja kella 10-18 pühapäeval. Esimesel astmel õpime tundma ja praktiseerime Reiki süsteemi, mis koosneb viiest osast: 1. Meele häälestamine Reiki õpetuse rajaja Mikao Usui poolt antud ettekirjutuste järgi. 2. Mediteerimine 3. Harjutused keskendumisvõime ja energiatunnetuse suurendamiseks 4. Enda keha ja meele energeetiline puhastamine, korrastamine ja tervendamine 5. Reiju Mikao Usui on öelnud, et selle süsteemi rakendamine on "Salapärane viis õnne enda ellu toomiseks ja vaimne ravim kõigile keha ja meele haigustele." Osalemisel annetus 120 eurot Registreeruda saab kas e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251 või alloleval vormil. add section Move up Move down Settings Delete Reiki praktikaõhtu ja vestlusring Tallinnas Laupäeval, 20. oktoobril 2018 kella 19-22 toimub kõigile asjast huvitatutele Reiki praktikaõhtu ja jututuba käesoleva aja muutustest. Praktikaõhtul osalemisel vaba annetus. Registreeruda saab kas e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251 add section 

Reiki esimese astme, SHODEN, koolitus Tartus 

Reiki esimese astme koolitus Tartus toimub 13. ja 14. oktoobril 2018 aadressil Narva mnt. 86-2. Tegemist punase puumajaga Narva mnt. ja Staadioni tänava nurgal, majal loetavat numbrit silma ei hakka. Krt.2 on eraldi sissepääs hoovist (Staadioni tänava poolt sisse), trepi alt. Uksekella pole, tuleb ise sisse tulla. Autod saate parkida Staadioni tänavale. Koolitus kestab kella 10-17 mõlemal päeval. Esimesel astmel õpime tundma ja praktiseerime Reiki süsteemi, mis koosneb viiest osast: 1. Meele häälestamine Reiki õpetuse rajaja Mikao Usui poolt antud ettekirjutuste järgi. 2. Mediteerimine 3. Harjutused keskendumisvõime ja energiatunnetuse suurendamiseks 4. Enda keha ja meele energeetiline puhastamine, korrastamine ja tervendamine 5. Reiju Mikao Usui on öelnud, et selle süsteemi rakendamine on "Salapärane viis õnne enda ellu toomiseks ja vaimne ravim kõigile keha ja meele haigustele." Koolituse lõpus saab iga osaleja tunnistuse kursuse läbimise kohta. Osalemisel annetus 100 eurot. Registreeruda saab kas e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251 või alloleval vormil.

 Reiki esimese astme koolitus toimub 29. ja 30. septembril  2018 

Tallinnas Pesas Mere toas kella 10 - 17 mõlemal päeval.

 

 

Esimesel astmel õpime tundma ja praktiseerime Reiki süsteemi,

mis koosneb viiest osast:

1. Meele häälestamine Reiki õpetuse rajaja Mikao Usui poolt antud

ettekirjutuste järgi.

2. Mediteerimine

3. Harjutused keskendumisvõime ja energiatunnetuse suurendamiseks

4. Enda keha ja meele energeetiline puhastamine, korrastamine ja

tervendamine

5. Reiju

 

Mikao Usui on öelnud, et selle süsteemi rakendamine on "Salapärane viis

õnne enda ellu toomiseks ja vaimne ravim kõigile keha ja meele haigustele."

 

Osalemisel annetus 120 eurot

Registreeruda saab kas e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või

telefonil 5092251 või alloleval vormil.

________________________________________________

Kivi Turismitalu laager "Reiki, pendel, teadlikkus ja sisetunne" 

 20.-22. septembril 2018 .

Reiki , pendel, teadlikkus ja sisetunne

Kivi Turismitalu laager "Reiki, pendel, teadlikkus ja sisetunne" toimub 20.-22. septembril 2018 .

Toimuvad reiki I ja reiki II  astme koolitused. Reiki õpetaja on Jaan Jääts. On hea teada, et reiki II-astme meetodit käsitletakse kooskõlas Usui Reiki Ryoho Gakkay (Usui Reikitervendamise Ühing) tavadega õpetades tervendamisprotsessi läbiviimist ilma nn "sümboliteta" .

Õpetatakse ka Reiju tegemist, mis aktiveerib elujõuvoolud kehas ja kehaväljades olles tõhus vahend tervenemise edendamisel.

Reiki süsteem on salapärane viis õnne ellu kutsumiseks, vaimne ravim kõ

igile meele ja keha haigustele. (Mikao Usui).

Magissa (Heli) pendlitundide ajal saavad osalejad teadmisi ja praktikat selle kohta, kuidas tänapäeva uues energiamustris pendel tegelikult töötab tervendamise rütmis. Tervendav pendlitöö eemaldab nii tavablokeeringud kui ka paljude tänapäeva inimeste piiranguteks olevad nõukogude süsteemi poolt teostatud energeetilised manipulatsioonid, aga ka erinevad musta maagia kaetised ja manipulatsoonid. Need kõik võivad olla teostatud nii jõukanalitele-tšakratele, üldenergiale kui ka keha organitele, näärmetele, ajule.  Magissa tõestab, et kõik, kellel huvi, saavad pendli abil neid kurnavaid piiranguid ise eemaldada nii endal kui oma lähedastel. 

Tervendaja Vidrik esitleb Vanas Egiptuses vaaraode käes olnud maagilisi Horuse silindreid.

Soovi korral toimuvad eraseansid.

Registreerumine alanud.

Kivi laagri ajakava:

Alltoodud kava võib muutuda, kuid algus ja dünaamika jääb samaks.

16.00 Saabumine, majutus;

17.00 Õhtusöök;

17.45 Magissa ja Jaani sissejuhatus seminarile: enda tutvustused ja ülevaade kolme päeva tegevusest;

18.00 Reiki I astme koolitus

21.00* Puhastavad saunarituaalid (saunariided kaasa:)

07.00 Hommikusöök;

07.45 Reiki I astme koolitus ja praktika jätkub. Koolitusel osaleja saab selle kohta tunnistuse.

13.00 Lõunaeine;

14.45 Magissa loengpraktika: Pendli kasutamine sisetunde, teadlikkuse, tervise ja heaolu loomiseks. Selleks vajalikud materjalid ja pendlikaardid sünnimomendi korrigeerimiseks, erinevate kurnavate manipulatsioonide eemaldamiseks, nende algpõhjuste tervendamiseks.   

17.30 Õhtueine;

18.00 Reiki II astme koolitus algab;

21.30 lõõgastav saun.

06.30 Päikesetõusu tervitus õues, kogunemine (päike tõuseb 7.04);

07.10 Hommikusöök;

7.45 Reiki II koolitus ja praktika jätkub;

11.30 Lõunaeine;

12.15  Reiki II koolitus ja praktika jätkub. Lõpetamisel saavad osalejad sellekohase tunnistuse.

Laagrisse tulles võivad osalejad arvestada omapoolse panusena alates 185 eurost, mis koosneb kahest osast*: 

I Osalemine laagris

1.variant 100 eurot reiki I koolituse ja pendliringiga neljapäevast kl 16 reedeni kl 18. Või reiki II koolituse  ja pendliringiga alates reedel kl 17 kuni lõpuni laupäeva õhtul. 

2. variant 140 eurot - reiki I ja reiki II koolituse ja pendliringiga neljapäevast kl 16 laupäeva õhtuni. 

Eraldi tasuga eraseansid ja Horuse silindrid. 

II Majutuse, sauna, põhieinete ja vahepalade, näkside maksumus ~ 85 eurot saabumisel sulas või kaardiga.

Majutus on soojades tualeti ja dusšiga varustatud tubades. Soovi korral võimalik telkida.

Eraldi tasu eest laupäeva saun (5 eurot/in) ja lisamajutus pööripäeva ööks vastu pühapäeva koos hommikusöögiga 25 eurot.

* Peredele või korduvkülastajatele soodushind.

Osaluse Kivi turismitalu seminaril tagab eelregistreerimine allaoleval registreerimisvormil,

e-kiri aadressil magissameedia@gmail.com või

SMS tel.nr-le 5255658.

Kivi talu asub Viljandi läheda. Vaata www.kivitalu.ee.

Täiendatud info laagri kohta saadetakse osalejatele vahetult enne laagrit.

__________________________________________________________________

Energeetilise puhastuse ja korrastuse laager

Energeetilise puhastuse ja korrastuse laager toimub Allikal 4-5 augustil 2018.

Kutsume sõpru, sõprade sõpru ja huvilisi Allikale, Kaagu külas ühisele energeetilisele puhastusele korrastusele. 

Lõke,  shamaanitrumm,  juttu pööripäeva ja sellele järgnunud aja energiatest ja sellest, mis on toimunud sellel poolastal teadvuse peenematel tasanditel. Energiaväljade korrastamine, puhastamine. Protsessis esile tõusvate ühenduste korrastamine ja laiendamine aktiivses töös olevate teadvusväljade ja struktuuridega. Energeetilise korrastumise protsessis teadlik häälestumine uute võimaluste kasutamiseks.

Laagrit viivad läbi Anneli Kuulbas, Jaan ja Karoliise Jääts kõigi kohalolijate aktiivsel osavõtul.

Kogunemine laupäeva hommikul kuni kella 12-ni.

Laager alustab tööd laupäeval kell 12 ühise häälestumisega ja lõpetab pühapäeval kell 16...17.

Laupäeval teeme kaks protsessi ja õhtul lõkketuld koos Agni Hotri puhastusega päikeseloojangul.

Pühapäeval peale hommikusööki, kui ilm vähegi lubab, teeme ühise väljasõidu ja protsessi Taevaskojas.

 

Ööbimine on telkides ja piiratud arvul on kohti ka katuse all suvemajas.

Kaasa toidunõud, matt, magamiskott ja padi, sääsetõrjet, pesemis- ja ujumisvahendid.

 

Osalemisel annetus 100 eurot.

 

Registreeruda laagrisse saab alloleval vormil, e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251

 _______________________________________________________________________

Suvisel pööripäeval, 21. juunil, kutsume sõpru ja sõprade sõpru ja huvilisi Allikale, Kaagu külas ühisele pööripäevasele energeetilisele korrastusele lõkke ääres. 

Lõke,  shamaanitrumm,  juttu pööripäeva energiatest ja sellest, mis on toimunud pööripeva ümbruse ajas peenematel tasanditel. Energeetilise korrastamise protsess ja teadlik häälestumine uute võimaluste kasutamiseks, mis on avanenud selleks ajaks teadvuse peenemates kihtides.

Õhtut viivad läbi Jaan ja Karoliise kõigi osalejate toetusel.

Lõke algab kell 18, koguneda võib varemgi.

Osalemine on TASUTA .

NB! Sündmus toimub ilmast sõltumata!

Istumisaluse mati ja veidi näksimist ühiseks kasutamiseks võiks igaüks enda maitse järgi kaasa võtta.

Registreeruda saab kas e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251

_________________________________________________________________________

  Reiki Meistrikoolituse esimene õppevoor

toimub 8. ja 10. juunil 2018 Tallinnas Pesas Mere toas, aadressil Pärnu mnt 102 korpus B. Koolitus kestab kella 10-17 mõlemal päeval.

Meistriõppe selles voorus õpime sügavuti tundma Reiki esoteerilise filossofia põhimõtteid, süveneme Usui Shinpiden Valgusõpetusse olemusse, mis on kätketud meistriteadvuse olemust peegeldavasse Dai-ko-mio sümboolikasse. Samuti õpime tegema Reijut nii endale, kui teistele (kaks erinevat praktikat).

Vaatleme laiemalt Reiki Süsteemi viit osa ja nende mõju meie teadvuse arengule ning selgitame Reiki Süsteemi Praktiseerimise aspekte ja tähtsust meie igapäeva elus.

Usui Reiki Süsteem:

1. Meele häälestamine Reiki õpetuse rajaja Mikao Usui poolt antud ettekirjutuste järgi.

2. Mediteerimine

3. Harjutused keskendumisvõime ja energiatunnetuse suurendamiseks

4. Enda keha ja meele energeetiline puhastamine, korrastamine ja tervendamine

5. Reiju

Mikao Usui on öelnud, et selle süsteemi rakendamine on "Salapärane viis õnne enda ellu toomiseks   ja vaimne ravim kõigile keha ja meele haigustele."

Registreeruda saab kas e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251

Vaata lisaks: Reiki õpetus

  Reiki esimese astme, SHODEN, koolitus Tallinnas

toimub 21. ja 22. aprillil 2018 Pesas Mere toas, aadressil Pärnu mnt 102 korpus B. Koolitus kestab kella 10-17 mõlemal päeval.

Esimesel astmel õpime tundma ja praktiseerime Reiki süsteemi, mis koosneb viiest osast:

1. Meele häälestamine Reiki õpetuse rajaja Mikao Usui poolt antud ettekirjutuste järgi.

2. Mediteerimine

3. Harjutused keskendumisvõime ja energiatunnetuse suurendamiseks

4. Enda keha ja meele energeetiline puhastamine, korrastamine ja tervendamine

5. Reiju

Mikao Usui on öelnud, et selle süsteemi rakendamine on "Salapärane viis õnne enda ellu toomiseks   ja vaimne ravim kõigile keha ja meele haigustele."

Registreeruda saab kas e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251

Vaata lisaks: Reiki õpetus

  Reiki esimese astme, SHODEN, koolitus Võrus

toimub 13. ja 14. aprillil 2018 Vana-Võromaa Kultuurikoja raamatukogu ruumis, aadressil Katariina allee 11. Koolitus kestab reedel kella 17.00 -21.00, laupäeval kella 10.00 -18.00.

Esimesel astmel õpime tundma ja praktiseerime Reiki süsteemi, mis koosneb viiest osast:

1. Meele häälestamine Reiki õpetuse rajaja Mikao Usui poolt antud ettekirjutuste järgi.

2. Mediteerimine

3. Harjutused keskendumisvõime ja energiatunnetuse suurendamiseks

4. Enda keha ja meele energeetiline puhastamine, korrastamine ja tervendamine

5. Reiju

Mikao Usui on öelnud, et selle süsteemi rakendamine on "Salapärane viis õnne enda ellu toomiseks   ja vaimne ravim kõigile keha ja meele haigustele."

Registreeruda saab kas e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251 või  FB-s :  Reiki Shoden Võrus

Vaata lisaks: Reiki õpetus

Reiki teise astme koolitus. Okuden

Reiki teise astme kursus toimub 7.ja 8. aprillil Tallinnas Pesas. Laupäeval kella 19-22 ja Pühapäeval kella 10-18 

Programm:

Teadlik olemine endast ja enda reaalsuses toimuvast. Selle tähtsus.

Vastandite aktsepteerimine ja integreerimine - esimene samm terviku mõistmise teel.

Ühesuse kontseptsioon, mis võimaldab sügavamalt tunnetada

'kaugtervendamise' olemust .

'Kaugtervendamise' meetod ja selle rakendamine oma reaalsuse korrastamiseks.

Harjutused ja abivahendid keskendumisvõime ja energiataju suurendamiseks.

Õpitu teadlik kasutamine võimaldab:

Leida tasakaalu igapäevases elus.

Kogeda sisemist rahu/kindlust igas olukorras.

Aru saada enda ühendusest inimeste, kohtade, looduse ja sündmustega sind ümbritsevas maailmas.

Hakata vabanema oma hirmudest ja ärritusest/vihast/

Edeneda sügavuti oma vaimsel teel.

Abistada teisi asjatundlikult.

pahameelest.

Registreeruda saab kas e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251 

Vaata ka Reiki kool ja Tegevused

Reiki praktikaõhtu  Tartus

Laupäeval  31. märtsil 2018 kella 17-21 toimub Reiki praktikaõhtu aadressil  Narva mnt. 86-2, Tartu. 
Tegemist punase puumajaga Narva mnt. ja Staadioni tänava nurgal, majal loetavad numbrid silma ei hakka. Krt.2 on eraldi sissepääs hoovist (Staadioni tänav sisse sisse), trepi alt. Uksekella pole, tuleb ise sisse tulla, külmaga võib uks veidi raskelt käia . Autod saab parkida Staadioni tänavale

Praktikaõhtul   osalemisel vaba annetus.

Registreeruda saab kas e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251

Reiki esimese astme, SHODEN, koolitus Tartus

toimub 31. märtsil ja 1. aprillil 2018 Aadressil Narva mnt. 86-2, Tartu.
Tegemist punase puumajaga Narva mnt. ja Staadioni tänava nurgal, majal loetavat numbrit silma ei hakka. Krt.2 on eraldi sissepääs hoovist (Staadioni tänava poolt sisse), trepi alt. Uksekella pole, tuleb ise sisse tulla, külmaga võib uks veidi raskelt käia.. Autod saate parkida Staadioni tänavale.. Koolitus kestab kella 10-17 mõlemal päeval.

Esimesel astmel õpime tundma ja praktiseerime Reiki süsteemi, mis koosneb viiest osast:

1. Meele häälestamine Reiki õpetuse rajaja Mikao Usui poolt antud ettekirjutuste järgi.

2. Mediteerimine

3. Harjutused keskendumisvõime ja energiatunnetuse suurendamiseks

4. Enda keha ja meele energeetiline puhastamine, korrastamine ja tervendamine

5. Reiju

Mikao Usui on öelnud, et selle süsteemi rakendamine on "Salapärane viis õnne enda ellu toomiseks   ja vaimne ravim kõigile keha ja meele haigustele."

Registreeruda saab kas e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251

Vaata lisaks: Reiki õpetus

Reiki teise astme koolitus. Okuden

Reiki teise astme kursus toimub 20. ja 21. jaanuaril Tallinnas Masti tänaval. Laupäeval kella 10-17 ja Pühapäeval kella 10-15

Programm:

Teadlik olemine endast ja enda reaalsuses toimuvast. Selle tähtsus.

Vastandite aktsepteerimine ja integreerimine - esimene samm terviku mõistmise teel.

Ühesuse kontseptsioon, mis võimaldab sügavamalt tunnetada

'kaugtervendamise' olemust .

'Kaugtervendamise' meetod ja selle rakendamine oma reaalsuse korrastamiseks.

Harjutused ja abivahendid keskendumisvõime ja energiataju suurendamiseks.

Õpitu teadlik kasutamine võimaldab:

Leida tasakaalu igapäevases elus.

Kogeda sisemist rahu/kindlust igas olukorras.

Aru saada enda ühendusest inimeste, kohtade, looduse ja sündmustega sind ümbritsevas maailmas.

Hakata vabanema oma hirmudest ja ärritusest/vihast/

Edeneda sügavuti oma vaimsel teel.

Abistada teisi asjatundlikult.

pahameelest.

Registreeruda saab kas e-postiga: jaanjaats@hotmail.com või telefonil 5092251

Vaata ka Reiki kool ja Tegevused

Share this page