Reiki Kool

Reiki Allika Kool  on seadnud eesmärgiks pakkuda kõigile soovijatele võimalust õppida ja praktiseerida  Mikao Usui Reiki Süsteemi ja Reiki Tervendamise Meetodit nii, nagu seda on Usui Reiki Ühingus Jaapanis juba ligi sajandi jagu tehtud.

  Kool korraldab regulaarselt reiki kursuseid ja praktikaid statsionaarselt asukohaga Allika talus, Kaagu külas Vastseliina lähistel, aga ka Võrus, Tartus ja Tallinnas. Väljasõidukursuseid üle Eesti.

Reiki kursused

 Traditsioonilise Jaapani Reiki seda haru kutsutakse Usui Reiki Ryoho - Usui Reiki Tervendamismeetod. 

 Esimene õpetus (Shoden) ehk Reiki I astme kursus

Jaapanikeelse sõna 'shoden' tähendus eesi keeles on 'esimene õpetus'. Kursus sobib kõigile. Juhendaja on Jaan Jääts

Reiki initsiatsioon:

Kahe päeva jooksul pühendatakse osalejad reikisüsteemi aluseks olevate arusaamade olemusse nii teoorias kui praktikas. Tutvutakse enda vaimse ja füüsilise reaalsuse korrastamise põhimõtetega ja Usui tervendamissüsteemi meetodi üksikasjadega.
Kavas: Esimese õpetusena õpid tundma selle meetodi olemust, kuidas see toimib, selle eelised, miks me peame praktiseerima iseenesega. Enese igapäevane häälestamine, harjutused ja tervendamispraktikad on Shodeni igapäevategemistes kesksel kohal. Koos isikliku teadlikkuse kasvuga omandatakse oskused, kuidas abistada oma sõpru, pereliikmeid ja teisi, kes seda vajavad.

Peale pühendamist reiki esimesse õpetusse tunned end pädevana jätkama arenemist sisemise rahu ja heaolu teel olles varustatud Jaapani Reikisüsteemi traditsiooniliste tehnikatega, mida oled õppinud tundma Reiki esimese astme koolitusel.

 __________________________________

Nendele, kes on huvitatud edenemisest sügavamale ja asjatundlikumale tasemele, on mõeldud järgmine aste –  Okuden: sisemised õpetused , reiki II aste.   

Reiki - II astme kursus

(Ühtsusteadvuse  teadlikkuse avaldumine)

Selle astme koolitus on mõeldud reiki - I astme praktiseerijatele, kes soovivad arendada reiki sügavamat mõistmist ja laiendada selle kasutust enda elus nii isikliku täiuse edendamiseks kui ka tervendamise praktiseerimises.

Juhendaja on Jaan Jääts

 Programm:

 Harjutused ja abivahendid energiataju suurendamiseks.

 Vastandite aktsepteerimine ja integreerimine - esimene samm terviku mõistmise teel.

 'Kaugtervendamise' meetod ja abivahendid.

 Üksolu kontseptsioon, mis võimaldab sügavamalt tunnetada 'kaugtervendamise' olemust .

 Teadlik olemine endast ja enda reaalsuses toimuvast. Selle tähtsus.

 Õpitu teadlik kasutamine võimaldab:

 Leida tasakaalu igapäevases elus.

 Kogeda sisemist rahu/kindlust igas olukorras.

 Aru saada enda ühendusest inimeste, kohtade, looduse ja sündmustega sind ümbritsevas maailmas.

 Hakata vabanema oma hirmudest ja ärritusest/vihast/pahameelest.

Edeneda sügavuti oma vaimsel teel.

 Abistada teisi asjatundlikult.

Usui Reiki-tervendamise meetodi õppekava sisaldab:

Õpime tervendama üksolu kontseptsiooni kasutades (kaugtervendamine) Abivahenditena kaugtervendamisele häälestumiseks kolm märki koos nimetustega, kasutamise ja vaimse tähenduse selgitusega.

Reiju saamine õpetajalt.

Trükitud juhendmaterjal reiki teise astme praktiseerijatele.

Mõned jaapani tehnikad, mida käsitleme:

Hatsurei ho (meetod energiatundlikkuse suurendamiseks)

Byosen  (meetod tasakaalustamatuse tunnetamiseks ja protsessi kulgemise jälgimiseks käte abil)

Reiji-Ho (reiki praktiseerimise intuitiivne meetod)

____________________________

 Reiki - III astme kursus, meister/õpetaja

(suund terviklikkuse ja täielikkuse avaldamisele )

Kursus Sobib reiki-II astme praktiseerijatele kes soovivad saada reiki meistriks/õpetajaks või meistritele, kes soovivad laiendada oma silmaringi reiki valdkonnas.

Juhendaja on Jaan Jääts 

Programm: Sihtrühmaks on Reiki - II tasemel praktiseerijad või Reiki Meistrid, kes soovivad jätkata oma isikliku arengu teekonda. Teekonda, mis jätkub veel kaua pärast meistrikursuse lõpetamist. Selle tõttu ei ole siin küsimus ainult õpetamisest, aga veelgi enam mõttevahetusest isikliku arengutee jätkamisest Reiki praktiseerimisel ja õpetamisel neile, kes sind ümbritsevad.  

 Selle kursuse üks peamisi eesmärke on puudutada arusaama sellest kes sina oled ja alati oled olnud - täiuslik olend kes tingimusteta jagab enda suurt, säravat valgust nagu seda väljendavad jaapanikeelsed kirjamärgid, millega tähistatakse kõige oleva olemust -  Kõikset Vaimu ehk Allikateadvust. Õppida kasutama füüsilisi töövahendeid nagu häälestamine/reiju aga ka Takata häälestusrituaale. Olla juhitud oma vaimsest praktikast ja näha kuidas see üha täielikumalt saab osaks sinu igapäevasest elust.

 Arendada edaspidi oma isiklikku teadmist ja kogemust üksolust, mis on tähtis edukaks häälestuse/reiju tegemiseks. 

 Meisterlikkuse arenguga kaasneb:

 Sügava hingerahu taju süvenemine.

 Tekib enesekindlus õpetajana ja praktiseerijana Õpetades ja tervendades muutud teiste abistamisel oskuslikumaks.  

 Koolitus sisaldab:

 Ülevaate reiki esimese ja teise astme Jaapani traditsioonilistest tehnikatest.

 Reiki neljanda sümboli, selle nimetuse, kasutuse ja vaimse tähendusega tutvumine.

 Initsiatsioon - reiju saamine.

 Häälestuse läbiviimise õppimine ja praktiseerimine.

 Tutvumine kaughäälestuse läbiviimisega.

 Trükitud juhendid kasutamiseks ainult isiklikult - õppimise eesmärgil.

____________________________

Palun registreeruda telefonil +372 50 92 251 või jaanjaats@gmail.com

Share this page