Küsimuste esitamine ja registreerumine toimub alloleval vormil


 
 
 
 
 

Meie tegevused

Meie tegevused on suunatud inimeste abistamisele enesega ja oma eluga ise toimetulemisel nende elu igas faasis.

Me nõustame, juhendame, koolitame ja vajadusel aitame inimestel energeetiliselt stimuleerida korrastumisprotsesse, et aidata neil soovitud tulemusteni kiiremini jõuda.

Nii meele kui keha korrastumine saab toimuda just niivõrd, kuivõrd inimene on valmis seda enesele lubama. 

Teadliku hingamise koolitused ja praktikad (viib läbi Jaan)

Me õpetame inimesi teadlikult kasutama hingamist, et aidata luua suuremat rahu, taskaaalu ja kooskõla emotsionaalkeha, mentaalkeha ja füüsilise keha ühes toimimises. Teeme teadliku hingamise koolitusi ja viime läbi juhendaja poolt toetatud teadliku hingamise praktikume.

- Teadliku hingamise koolitus kestab terve päeva - 8 tundi: Hingamise teooria ja arutelud 4 t. ja praktika 4 t. Tasu 90 eurot

- Hingamise rühmateraapia kestab vähemalt 3 tundi. Tasu 30 eurot

- Individuaalse hingamisteraapia kestus on 1 tund. Tasu 50 eurot

____________________________________

registreeruda või küsimusi esitada saab ülaloleval vormil

Reiki koolitused, praktikad ja reiki protsessid. Jaapani reikikunst. (viib läbi Jaan)

- Reiki esimes astme koolitus kestab 2 päeva, kokku 14 tundi. Tasu 170 eurot

- Reiki teise astme koolitus kestab 2 päeva, kokku 12 tundi. Tasu 170 eurot

- Reiki õpetajakoolitus kestab 3-4 päeva ja sisaldab täiendavalt osalemist esimese ja teise astme koolitustel.  Koolitus viiakse läbi kas kahe 2-päevase või ühes 3-päevase õppevooruna. 

Meistriõppel  käsitleme Mikao Usui Reiki Esoteerilise pärandi olemust ja üksikasju. Õpetamise õpetus sisaldab reiki esimese ja teise astme koolituste sisu ja vormi üksikasjalist esitust.                  Tasu 600 eurot

- Reiki praktiseerimine rühmas kestab vähemalt 3 tundi. Tasu 30 eurot

- Reiki individuaalne protsess kestab vähemalt 1 tund, vajadusel rohkem. Tasu 50 eurot

- Reiki kaugprotsess  kestab kuni 60 min. vastavalt vajadusele. Tasu 50 eurot

_______________________________________

Registreerida või küsimusi esitada saab vormil ülevalpool.

Konsultatsioonid ja nõustamine, rännaku tegemine Karoliisega.


-  Energiate korrastamine, konsultatsioon ja nõustamine   

tasu 70 eurot-


Rännak šamaanitrummi saatel

tasu 70 eurot

____________________________________

registreerumine on võimalik ülal oleval vormil.

Share this page